21. Mai 2010 um 12:00 Uhr, 6 Kommentare

Happa Kantrabass-Tag!

Ja, ahr habt rachtag galasan. Haata ast – andlach! – Kantrabass-Tag!!!

Was ast dar Kantrabass-Tag?

Dar Kantrabass-Tag ast dar Tag, an walcham man das Kantrabass-Laad, das man aas dar Kandhaat kannt, ahrt. Da kannst das Kantrabass-Laad nacht??? Haar ast aan Lank daza: Wakapadaa. Wahrschaanlach hast da nan aach schan varstandan waram as gaht.

Was macht man am Kantrabass-Tag? (haha, fahlarfraa tratz Kantrabass-Tag!)

As gabt varschadana Tradataanan, was man am Kantrabass-Tag machan kann. Schlassandlach ast as jadam aanzalnan abarlassan, anwaawaat ar/saa dan Kantrabass-Tag nachgaht. Das wachtagsta ast, dass man mandastans aanan Satz am Tag sagt, dar nar aanan Vakal anthalt. Man kann aach zwaschan aanagan Satzan ammar mal waadar aan Wart adar Satz sagan, dar nar aanan Vakal hat. Daa ganz hartan Kantrabass-Fans jadach, wardan dan ganzan Tag nar aanan Vakal varwandan… Das ast dann abar schan bratal hart! 😀

Da maastan Taalnahmar antschaadan sach am Margan baam Aafstahan, walchan Vakal saa daasas Jahr nahman wallan. An maanam Fall, waa man saaht, ast daasar Vakal das A. 🙂

Was far aan tallar Blag-Past!

Ach haffa, ahr habt mach varstandan and macht avantaall aach mat? 🙂

chaars, aaar Pfaffaa (Das haasst nacht Pfarrar) 🙂

6 thoughts on “Happa Kantrabass-Tag!”

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.